Vitamin B7 (Biotin)

Biotin ili vitamin B7 je jedan od esencijalnih vitamina B grupe koje tvojem telu treba za nekoliko funkcija. On igra vitalnu ulogu u asistiranju enzimima (kompleks proteina koji ubrzavaju biohemijske reakcije) da razlažu masti, ugljene hidrate i proteine iz hrane. On takođe pomaže u regulisanju signala koje šalju ćelije i aktivnosi gena. Biotin pomaže telu da pretvori ugljene hidrate u glukozu koju može da koristi da bi stvorio energiju. On pomaže u održavanju mukozne membrane kože. Kada ljudi imaju nedostatak vitamina B7, jedan od znakova je crveni, ljuskav osip [DiBaise 2019]. Biotin takođe igra značajnu ulogu u procesu metabolizma masti, koji je esencijalan u održavanju zdrave kože. Tvoje telo ne može da sintetiše vitamin B7, pa treba da ga unosiš putem hrane ili suplemenata.

To je jedan od retkih vitamina koji prelazi u cerebrospinalnu tečnost. Tako da može da ima ulogu u poboljšanju memorije i održanju mentalnog zdravlja [Kennedy 2016].