Jabučna kiselina

Jabučna kiselina je direktno uključena u Krebsov ciklus, proces koje telo koristi da bi dobilo energiju. Krebsov ciklus se sastoji od serije enzimskih reakcija* čija je svrha da daju energiju razlaganjem ugljenih hidrata. Jabučna kiselina je uključena u metabolizam energije mišićnog sistema stimulišući sintezu adenozin trifosfata (ATP), jedinjenja koje obezbeđuje energiju mišićnih ćelija.

Jabučna kiselina je efektni helator metala, što znači da može da se veže za toksične metale nagomilane u jetri i tako ih eliminiše.

Jabučna kiselina može da spreči stvaranje kamena u bubrezima. Jabučna kiselina je prekursor citrata, supstance za koju se veruje da sprečava kalcijum da se veže za ostale supstance u urinu koje stvaraju bubrežno kamenje. Otkriveno je da jabučna kiselina povećava Ph urina i nivoe citrata, čime se smanjuje mogućnost stvaranja kamenja i može tako da bude korisna u konzervativnom tretmanu bubrežnih kalcijumovih kamenja [Rodgers 2014, Manfredini 2016].

Jabučna kiselina može takođe da se koristi da poveća sportske performanse. Značajan porast fizičkih performansi kod sprintera i trkača na duge staze je otkriven nakon 6 nedelja suplementacije u kombinaciji sa fizičkim treningom [Tyka 2015].

Jabučna kiselina može takođe da pomogne u ublažavanju bola i osetljivosti kod ljudi sa fibromijalgijom [Russell 1995].

* Enzimske reakcije su reakcije u telu koje uključuju enzime – kompleksni proteini koji ubrzavaju biohemijske reakcije.