Politika korišćenja kolačića

Šta su kolačići?

Kolačić je mali file, koji se sastoji od slova i brojeva, koji će biti skladišteni na računar, mobilni terminal ili drugu opremu korisnika sa kog se pristupa internetu. Kolačić je instaliran zahtevom koji je izdat od strane web servisera na pretraživač (npr Internet Explorer, Chrome) i u potpunosti je “pasivan” (ne sadrži softver, viruse ili špijunski softver i ne može da pristupi informacijama korisnikovog hard drajva ).

1. Za šta se kolačići koriste?

Ovi fajlovi omogučuju da se prepozna korisnikov terminal i predstavi sadržaj na relevantan način, prilagođeno korisnikovim željama. Kolačići pružaju korisnicima prijatno iskustvo pretraživanja i podržavaju napore S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L. da korisnicima obezbedi udobne usluge npr.:– postavke privatnosti na mreži . Takođe se koriste u pripremi anonimnih zbirnih statistika koje nam pomažu da razumemo kako korisnik ima koristi od naših web strana omogućavajući nam da poboljšamo njihovu strukturu i sadržaj, izuzimajući ličnu identifikaciju korisnika.

2. Koje kolačiće koristimo?

Koristimo dva tipa kolačića: po sesiji i fiksne. Prvi su privremeni fajlovi koji ostaju u korisnikovom terminalu do kraja sesije ili zatvaranja aplikacije (web pretraživača). Fiksni fajlovi ostaju na korisnikovom terminalu neko vreme u parametrima kolačića ili dok ih korisnik ručno ne obriše.

3. Kako se kolačići koriste od strane ovog sajta?

Poseta ovoj web stranici može postaviti kolačić u svrhe:

Reklamiranje:

DoubleClick – Isporuka oglasa, Ciljanje oglašavanja, Analiza/merenja, Prilagođavanje sadržaja, Optimizacija

Facebook – Isporuka oglasa, Ciljanje oglašavanja, Analiza/merenja, Prilagođavanje sadržaja, Optimizacija, Praćenje više uređaja

Instagram – Isporuka reklama, Ciljanje oglasa, Analiza / Merenje, Prilagođavanje sadržaja

Pinterest – Isporuka oglasa, Ciljanje oglašavanja, Analiza/merenja, Prilagođavanje sadržaja, Optimizacija, Praćenje više uređaja

Twitter – Isporuka oglasa, Ciljanje oglašavanja, Analiza/merenja, Prilagođavanje sadržaja, Optimizacija, Praćenje više uređaja

YouTube – Isporuka oglasa, Ciljanje oglašavanja, Analiza/merenja, Prilagođavanje sadržaja, Optimizacija

Analiza/prilagođavanje:

Advanse – Ciljanje oglašavanja, analiza/merenje

Google analitika – Ciljanje oglašavanja, analiza/merenje, optimizacija

Google Inc. – Dostava oglasa, Ciljanje oglašavanja, Analiza/Merenje, Prilagođavanje sadržaja, Optimizacija

4. Da li kolačići sadrže lične podatke

Sami kolačićii ne zahtevaju lične informacije da bi se koristili, i u većini slučajeva, ne identifikuju lično korisnike interneta. Lični podaci sakupljeni upotrebom kolačića mogu se sakupljati samo radi olakšavanja određenih funkcija korisniku. Takvi podaci su šifrovani na način koji onemogućava pristup neovlašćenim licima.

5. Brisanje kolačića

Uopšteno, aplikacija koja se koristi za pristup veb stranicama omogućuje vam spremanje kolačića na terminalu prema zadanim postavkama. Ova podešavanja se mogu promeniti tako da veb pregledač blokira automatsku administraciju kolačića ili korisnika obavesti svaki put kada se kolačići šalju na njegov terminal. Detaljne informacije o mogućnostima i načinima upravljanja kolačićima mogu se pronaći u oblasti za podešavanja aplikacije (veb pregledač). Ograničavanje upotrebe kolačića može uticati na određene funkcionalnosti veb stranice.

6. Zašto su kolačići bitni za internet?

Kolačići predstavljaju centralnu tačku efikasnog funkcionisanja Interneta, pomažući u stvaranju prijateljskog iskustva pregledavanja i prilagođeni željama i interesovanjima svakog korisnika. Odbijanje ili onemogućavanje kolačića može onemogućiti upotrebu nekih veb lokacija.

Odbijanje ili onemogućavanje kolačića ne znači da više nećete primati oglašavanje na mreži – već samo da više neće moći da uzima u obzir vaše preferencije i interesovanja, istaknuta vašim ponašanjem prilikom pregledavanja.

Primeri važne upotrebe kolačića (koji ne zahtevaju od korisnika da se autentifikuje putem naloga):

    • Sadržaji i usluge prilagođeni preferencijama korisnika – kategorije proizvoda i usluga.
    • Ponude prilagođene interesima korisnika – zadržavanje lozinke.
    • Zadržavanje filtera za zaštitu dece na Internet sadržaju (opcije porodičnog režima, funkcije sigurnog pretraživanja).
    • Ograničite učestalost prikazivanja oglasa – Ograničite broj prikaza oglasa za određenog korisnika na veb lokaciji.
  • Pružanje boljeg oglasa za korisnike.
  • Funkcije merenja, optimizacije i analitike – poput potvrđivanja određenog nivoa posećenosti veb lokacije, vrste sadržaja koji se gleda i načina na koji korisnik dolazi do veb lokacije (npr. Putem pretraživača, direktno sa drugih veb lokacija itd.). Veb lokacije sprovode ove analize njihove upotrebe kako bi poboljšale veb lokacije u korist korisnika.

7. Pitanja bezbednosti i privatnosti

Kolačići NISU virusi! Koriste formate običnog teksta. Oni se ne sastoje od delova koda pa se ne mogu izvršiti niti automatski pokrenuti. Zbog toga se ne mogu duplicirati ili replicirati na drugim mrežama za ponovno pokretanje ili repliciranje. Budući da ne mogu obavljati ove funkcije, ne mogu se smatrati virusima.

Međutim, kolačići se mogu koristiti u negativne svrhe. Budući da čuvaju informacije o preferencijama korisnika i istoriji pregledanja, kako na određenoj veb lokaciji, tako i na nekoliko drugih veb lokacija, kolačići se mogu koristiti kao oblik špijunskog softvera. Mnogi anti-špijunski proizvodi su toga svesni i stalno obeležavaju kolačiće koje treba izbrisati tokom postupaka brisanja/skeniranja anti-virusa/špijunskog softvera.

Uopšteno, pregledači imaju integrisana podešavanja privatnosti koja pružaju različite nivoe prihvatanja kolačića, period važenja i automatsko brisanje nakon što je korisnik posetio određenu veb lokaciju.

Ostala bezbednosna pitanja vezana za kolačiće:

Budući da je zaštita identiteta vrlo vredna i predstavlja pravo svakog korisnika interneta, preporučljivo je znati koje moguće probleme kolačići mogu stvoriti. Budući da se putem njih informacije neprestano prenose u oba smera između pretraživača i veb lokacije, ako napadač ili neovlašćena osoba interveniše tokom prenosa podataka, informacije sadržane u kolačiću mogu biti presretnute.

Iako veoma retko, to se može dogoditi ako se pregledač poveže sa serverom pomoću nešifrovane mreže (npr. Nezaštićena ViFi mreža).

Drugi napadi zasnovani na kolačićima uključuju netačna podešavanja kolačića na serverima. Ako veb lokacija ne zahteva da pregledač koristi samo šifrovane kanale, napadači mogu da iskoriste ovu ranjivost da prevare pregledače da šalju informacije putem nezaštićenih kanala. Napadači zatim koriste te informacije za neovlašćen pristup određenim veb lokacijama. Veoma je važno biti oprezan pri izboru najprikladnije metode zaštite ličnih podataka.

8. Saveti za bezbedno i odgovorno pregledavanje, zasnovano na kolačićima

Zbog svoje fleksibilnosti i činjenice da većina najposećenijih i najvećih veb lokacija koristi kolačiće, oni su gotovo neizbežni. Onemogućavanje kolačića neće dozvoliti korisniku pristup najrasprostranjenijim i najkorišćenijim veb lokacijama, uključujući Youtube, Gmail, Yahoo i druge.

Evo nekoliko saveta koji vam mogu osigurati da se krećete bez brige, ali uz pomoć kolačića:

Prilagodite postavke pretraživača za kolačiće tako da odražavaju ugodan nivo bezbednosti kolačića za vas.

Ako vam ne smetaju kolačići i vi ste jedina osoba koja koristi računar, možete postaviti duže datume isteka za čuvanje istorije pregledanja i podataka o ličnom pristupu.

Ako delite pristup svom računaru, razmislite o tome da podesite pregledač da briše pojedinačne podatke pregledanja svaki put kada zatvorite pregledač. Ovo je način da pristupite veb lokacijama koje postavljaju kolačiće i da obrišete sve informacije o poseti na kraju sesije pregledanja.

Instalirajte i stalno ažurirajte svoje aplikacije protiv špijunskog softvera.

Mnoge aplikacije za otkrivanje i sprečavanje špijunskog softvera uključuju otkrivanje napada na veb lokaciju. Ovo sprečava pregledač da pristupi veb lokacijama koje bi mogle iskoristiti ranjivosti pregledača ili preuzeti zlonamerni softver.

Uverite se da je vaš pregledač uvek ažuriran.

Mnogi napadi zasnovani na kolačićima realizuju se iskorišćavanjem slabosti starijih verzija pregledača.

Kolačići su svuda i ne mogu se izbeći ako želite da uživate u pristupu najboljim i najvećim veb lokacijama na Internetu – lokalnim ili međunarodnim. Sa jasnim razumevanjem načina na koji funkcionišu i koristi koje donose, možete preduzeti neophodne mere bezbednosti kako biste sa poverenjem pretraživali internet.

Onemogućavanje i odbijanje primanja kolačića može učiniti određene veb lokacije nepraktičnim ili ih je teško posetiti i koristiti. Takođe, odbijanje prihvatanja kolačića ne znači da više nećete primati/videti oglašavanje na mreži.

Moguće je postaviti u pregledaču tako da ovi kolačići više nisu prihvaćeni ili možete podesiti pregledač da prihvata kolačiće sa određene veb lokacije. Ali, na primer, ako niste registrovani pomoću kolačića, nećete moći da ostavljate komentare.

Svi savremeni pregledači nude mogućnost promene postavki kolačića. Ova podešavanja se obično nalaze u meniju „opcije“ ili „željene postavke“ pregledača.

Da biste razumeli ova podešavanja, sledeći linkovi mogu biti korisne, u protivnom za više detalja možete da koristite opciju „pomoći“ pregledača.

Podešavanja kolačića u Internet Explorer -u

Podešavanja kolačića u Firefox-u

Podešavanja kolačića u Chrome-u

Podešavanja kolačića u Safari

Za podešavanja kolačića koje generišu treće strane možete se takođe obratiti na veb lokaciju:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

9. Korisni linkovi

Ako želite da saznate više informacija o kolačićima i za šta se koriste, preporučujemo sledeće linkove:

Microsoft vodič za kolačiće

Sve o kolačićima

http://www.youronlinechoices.com/ro/

Možemo vremenom ažurirati ovu Politiku kolačića i obavestićemo vas o svim promenama objavljivanjem nove verzije na našoj veb stranici. Molimo vas da za sve promene povremeno pregledate ovu Politiku kolačića .

10. Relevantno zakonodavstvo

Upotreba kolačića i obaveze dobavljača regulisani su kako nacionalnim zakonodavstvom (Zakon br. 506/2004 o obradi ličnih podataka i zaštiti privatnosti u sektoru elektronskih komunikacija, sa naknadnim izmenama i dopunama), tako i evropskim (Direktiva 2002/58/EZ o poverljivosti i elektronskim komunikacijama), izmenjena i dopunjena Direktivom 2009/136/EZ).

Zakon 506/2004

http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/legea-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-protectia-vietii-private-in-sectorul-comunicatiilor-electronice.html

Direktiva 2002/58/CE

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0058-20091219&qid=1519813284163&from=EN

Direktiva 2009/136/CE

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0136-20091219&qid=1519813511677&from=EN

Za dodatne informacije, molim Vas da konsultujte sledeća dokumenta i izvore javnog informisanja:

Opšta uredba o zaštiti podataka br. 679/2016 („GDPR“)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

Obaveštenje br. 4/2012 o kolačićima izuzetim od dobijanja sporazuma, koji je izdala Radna grupa Član 29

http://collections.internetmemory.org/haeu/20171122154227/http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf

https://www.aboutcookies.org/

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.com/

https://iab-romania.ro/

„Cookie”, Wikipedia.org

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie

„Uputstvo o pravilu upotrebe kolačića i sličnih tehnologija „, Kancelarija komesara za informacije Ujedinjenog Kraljevstva, maj 2012

https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1545/cookies_guidance.pdf