Ние сме тук, за да помогнем

Изпратете ни съобщение

Адреси

Biessen Pharma Srl /Биессен Фарма Срл/
100 G Boulevard Timisoara Sector 6 /Булевард Тимишоара 100 Г сектор 6/
061334 Букурещ, Румъния

Biessen Pharma Sarl /Биессен Фарма Сарл/
35 avenue des Champs-Elysées
75008 Париж-Франция
тел : +33 (0)1 56 69 29 90

Biessen Pharma Srl /Биессен Фарма Срл/
54 Calea Basarabiei /54 Калеа Басарабией/
2002 Кишинев – Република Молдова

Биессен Фарма България ООД
Бул. България № 102., Център Белисимо
1680 София-България

Biessen Pharma Doo /Биессен Фарма Доо/
Рудницка, 9
11115 Белград, Сърбия

Biessen Pharma Doo /Биессен Фарма Доо/
Rajlovacka cesta, 23 /Райловатска честа, 23/
71000 Сараево-Босна и Херцеговина

Biessen Pharma Doo /Биессен Фарма Доо/
Savska cesta, 84 /Савска честа, 84/
10360 Sesvete, Загреб, Хърватска

Biessen Pharma Sarl /Биессен Фарма Сарл/
Чрез местен партньор
81000 Подгорица, Черна Гора

+40 21 408 6333

Email

info@biessen-pharma.com